Poděkování

Ve středu před vysvědčením děti ze školy i školky opět zavítaly na Bukovinu a vyzkošely si, jaké to je, hledět na svět z koňského hřbetu..
Mockrát děkujeme rodině Suchých za možnost pravidelných projížděk na jejich koních a za čas, který nám vždy s ochotou věnují.

Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Pustá Kamenice.

Fotogalerie