18. 6. 2019

Beseda o Mexiku

V úterý 18. června měli děti ze školky i ze školy možnost seznámit se, v rámci multikulturní výchovy, s Mexikem a jeho kulturou. Nejprve proběhla beseda pro děti z mateřské školky, které shlédly fotografie této země doplněné výkladem přiměřeným jejich věku. Na závěr měly možnost zabubnovat si společně s mayským šamanem na velký mayský buben. Beseda pro školáky také začala projekcí fotografií této exotické země a byla doplněná výkladem nejen o Mexiku, ale také o starobylé mayské kultuře. Poté následovalo společné bubnování, během kterého si děti půjčovaly nejrůznější mayské hudební nástroje. Nakonec si školáci vzali vlastnoručně vyrobené bubínky a školou se neslo bubnování v rytmu starých indiánů. Beseda, která byla původně plánovaná pro školu i školku zhruba na hodinu a půl se protáhla na dvojnásobek a ani tento čas nestačil, abychom se dozvěděli vše o zemi a kultuře tolik odlišné od té naší. Děkujeme manželům Morales Cervantes a již nyní se těšíme na další setkání, které plánujeme na první pololetí příštího školního roku.

Jana Kulichová

Fotogalerie