Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021

Začátek: 15. 4. 2020 8:00 Konec: 22. 4. 2020 15:00

Organizace zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

V souladu s Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020, č. j.: MSMT-12639/2020-1, se mění způsob organizace zápisu do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Pustá Kamenice, následujícím způsobem.

Zápis proběhne ve dnech 15. 4. 2020 - 22. 4. 2020.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Postup:

Z webových stránek školy si stáhněte Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že budete žádat o odklad zahájení povinné školní docházky,
stáhněte si Žádost o odklad povinné školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte doručí ve výše uvedeném termínu žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
a žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů
, případně žádost o odklad povinné školní docházky (doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa),
a to některým z následujících způsobů:

1. do datové schránky školy (siepe5h),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu zs.pustakamenice@seznam.cz,

3. poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 118, 569 82 Borová u Poličky.

4. osobně.

Osobní podání žádosti bude možné v období  15. 4. 2020 - 22. 4. 2020 v pracovní dny
v době od 8.00 do 10.00 hodin a od 12.00 do 15.00 hodin.
Prosíme při předávání žádosti dodržujte aktuální hygienické opatření (rouška, rozestupy 2m, ...).

Vzhledem k mimořádné situaci prosíme rodiče, kteří budou podávat žádost osobně, aby již měli všechny potřebné dokumenty vyplněné a ve škole je pouze předali.

Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude zasláno na Vaše telefonní číslo případně e-mailovou adresu.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vitríně školy pod přidělenými registračními čísly
v pondělí 27. 4. 2020.

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce naleznete v příloze.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky, Vám bude po doložení všech potřebných doporučení,
zasláno
Rozhodnutí o odložení zahájení povinné školní docházky dítěte.

Formuláře naleznete v přílohách níže.

Přílohy: