7. 12. 2017

Rozsvěcení vánočního stromku

Rok utekl jako voda a my jsme poslední pátek před první adventní nedělí, v duchu naší tradice, opět rozsvítili náš vánoční stromeček. Jako každoročně předcházel rozsvícení stromečku lampionový průvod, který tentokrát zamířil na dolní konec vesnice, aby se v pět hodin vrátit zpět ke škole, kde jsme za společného odpočítávání, chvíli po páté, stromeček rozsvítili. Pan starosta popřál všem klidné prožití adventního období a děti ze školy zazpívaly a zarecitovaly vánoční písničky a básničky. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet některý z vánočních zvyků, rozkrojit si jablíčko, pustit lodičku či si nechat věštit budoucnost. Pro štěstí byla pro všechny připravena také kapří šupinka a větvička jmelí. Svá vánoční přání si děti i dospělí mohli napsat na lampion štěstí, který se ve tři čtvrtě na šest krásně vznesl a ještě dlouho ho bylo možné pozorovat na večerní obloze. Obec pro všechny připravila svařené víno, punč a čaj, děti upekly perníčky a příroda nám nadělila běloučký sníh. Všem přeji, aby nám příjemná vánoční nálada, která zde panovala, vydržela i po celé nadcházející období.

Klidný a pokojný advent

Jana Kulichová

Fotogalerie