26. 6. 2019

Spaní ve škole

Konec roku se přiblížil a s ním přišel i čas na naše pravidelné „loučení se školním rokem“ spojené se spaním ve škole. Děti se sešly ve škole v pět hodin odpoledne, kde si nejprve připravily třídu na spaní a poté vyrazily na hřiště. Zde se rozdělily do skupin a vrhly se na připravená stanoviště. Na prvním byla, jako trénink na zítřejší cyklistický výlet, připravena jízda zručnosti na kole. Na dalších dvou stanovištích si děti mohly vyzkoušet méně známé sporty, kroket a ringo. Dvě další stanoviště byla odpočinková a zaměřená, i když už se blíží konec roku, na přemýšlení. Děti společně luštily šifry a na dětském hřišti hledaly a zakreslovaly do mapy nalezené předměty. V sedm hodin jsme si odskočili do školy, abychom se navečeřeli a doplnili láhve s vodou a vrátili jsme se zpět na hřiště. Mezitím už připravily paní učitelky pro děti slackline, jako ukázku dalšího netradičního sportu, a tak si všechny děti mohly vyzkoušet, jaké je to chodit po provaze. A protože se večer pomalu chystal přehoupnout do noci, vrátili jsme se do školy, kde si děti, po nutné hygieně, zalezly do spacáků, aby si pořádně odpočinuly na další náročný den, který je čekal. Ráno posilněny vydatnou snídaní, vyrazily na každoroční cyklistický výlet.

                                                                                                     Jana Kulichová

Fotogalerie