28. 6. 2019

Úspěchy našich žáků

V letošním školním roce se žáci školy zúčastnili hned několika soutěží a ve všech se jim podařilo získat pěkná ocenění.

Přírodovědná soutěž Polička

Jakub Hak – 1. místo

Matěj Zahálka – 4. místo

Šárka Bukáčková – 5. místo

Pěvecká soutěž Polička

Kristýna Tomášková – 3. místo

Hana  Sodomková – čestné uznání

Recitační soutěž Polička

Marek Zahálka – 3. místo

Škola se také každoročně zapojuje do mezinárodní matematické soutěže Klokan, ve které se pravidelně daří dosahovat výborných výsledků Jakubu Hakovi a Matěji Zahálkovi.

Všem dětem gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Jana Kulichová

Fotogalerie