Slavnostní zahájení nového školního roku

V pondělí 2. září se v naší škole konalo slavnostní zahájení nového školního roku.  Po společném přivítání a projevu pana starosty následovalo přivítání šesti nových prvňáčků. Každý prvňáček dostal od pana starosty balíček školních pomůcek a od školy drobný dárek, pamětní list na svůj první školní den a perníkový zvoneček pro štěstí, který dostali všichni žáci. Na konci slavnostního zahájení si prvňáčci ještě převzali malé keramické zvonečky, aby pokračovali v tradici „Prvního zvonění“, kdy první zvonění v novém školním roce odzvoní noví školáčci. 

Letos bude do školních lavic usedat rekordní počet dvaceti šesti dětí.  V I. třídě se bude učit šest prvňáčků a čtyři druháčci, ve II. třídě pak čtyři třeťáci, osm čtvrťáků a čtyři páťáci.

Všem školákům přeji nejen dobrá známky, ale také spoustu nových krásných zážitků, zaměstnancům i rodičům pak přeji klidný a pohodový školní rok 2019/2020.

Jana Kulichová

Fotogalerie