29. 11. 2019

Rozsvěcení vánočního stromku

Rok se s rokem sešel a přišel pátek před první adventní nedělí, a my jsme v duchu naší tradice, opět rozsvítili náš vánoční stromeček. Jako každoročně předcházel rozsvícení stromečku lampionový průvod, který tentokrát zamířil na dolní konec vesnice, aby se chvíli před pátou hodinou vrátit zpět ke škole, kde jsme za společného odpočítávání slavnostně rozsvítili stromeček. Pan starosta popřál všem klidné prožití adventního období a děti ze školy zazpívaly a zarecitovaly vánoční písničky a básničky. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet některý z vánočních zvyků, rozkrojit si jablíčko, pustit lodičku či si nechat věštit budoucnost. Pro štěstí byla pro všechny připravena také kapří šupinka a větvička jmelí. Svá vánoční přání si děti i dospělí mohli napsat na lampion štěstí, který se ve tři čtvrtě na šest vznesl k obloze a ještě dlouho ho bylo možné pozorovat, jak se vznáší nad vesnicí. Obec pro všechny připravila svařené víno, punč a čaj a děti upekly a ozdobily perníčky. Všem přeji, aby nám příjemná vánoční nálada, která zde panovala, vydržela i po celé nadcházející období.

Klidný a pokojný advent

Jana Kulichová

Fotogalerie