Zájmové kroužky pro šk. rok 2017/2018

Škola nabízí dětem možnost trávit čas v těchto zájmových kroužcích:

Angličtina

Vedoucí: Martina Nováková

Termín: Po - 13:00 - 13:30 (1. a 2. ročník)

Přírodovědný kroužek

Vedoucí: Jana Kulichová

Termín: Po - lichý týden - 13:30 - 14:30

Dramatický kroužek

Vedoucí: Jana Haková

Termín: Út - 13:45 - 14:45 (2. - 5. ročník)

Zdravé a zábavné vaření

Vedoucí: Martina Nováková

Termín: St - sudý týden 13:30 - 14:30 (3. - 5. ročník)

Náboženství

Vedoucí: P. Vladimír Janouch

Termín: Čt - 12:30 - 13:15 (1. a 2. ročník)
                   - 13:15 - 14:00 (3. - 5. ročník)

Počítačový kroužek

Vedoucí: Tereza Dudková

Termín: v rámci družiny

Hra na flétnu

Vedoucí: Tereza Dudková

Termín: v rámci družiny